Projects

FEOP

Aspekt biznesowy

 • FEOP (Full Enterprise Operation Platform) to nasz wewnętrzny projekt, którego celem jest stworzenie jednego systemu. System ten będzie służył do zarządzania pracownikami i projektami w naszej firmie co pomoże nam śledzić cały cykl życia projektu – od momentu planowania projektu, przez przydzielanie pracowników, aż po monitorowanie postępu prac i rozliczanie się finansowo.
 • Obecnie w tym celu używamy kilku osobnych narzędzi m.in Excela, Sharepointa, czy Lotusa i narzędzi kontrollingowych. Chcąc zaplanować projekt i przypisać do niego dostępne osoby mamy aż 5 miejsc do weryfikacji, które dynamicznie się zmieniają. FEOP będzie rozwiązaniem, które połączy wszystkie te miejsca! Wiesz jak bardzo przyspieszy to naszą pracę i zminimalizuje błędy?
 • Dzięki centralizacji informacji o potencjalnych i aktualnych projektach oraz dostępnych osobach, będziemy mieli pełny wgląd w nasze możliwości, co umożliwi nam optymalne zarządzanie pracownikami.
 • FEOP jest dedykowany dla menedżerów, kierowników projektów oraz zespołu PMO (Project Management Office).

Aktualnie FEOP posiada pięć głównych funkcji:

 • Planowanie i ocena potencjału osób – pozwala nam analizować i oceniać umiejętności naszych pracowników.
 • Przeglądanie aktualnych projektów – możemy sprawdzić, jakie projekty są obecnie realizowane i na jakim są etapie.
 • Monitorowanie wydajności i przypisywanie zadań – umożliwia nam śledzenie osiągnięć pracowników i przypisywanie im konkretnych zadań.
 • Planowanie wydajności i osób w projekcie – możemy tworzyć strategie dotyczące wydajności i przypisywać pracowników do konkretnych projektów.
 • Zarządzanie osobami w projekcie – pozwala nam skutecznie kontrolować i angażować dostępnych pracowników w projekt.

Frontend

 • TypeScript
 • React + Next.js
 • MUI (Material-UI)
 • GraphQL
 • Jest + React Testing Library
 • Cypress
 • GIT

Backend

 • Kotlin 1.4.x
 • Spring Boot
 • Kotest
 • Strikt
 • Micronaut 2.x
 • JPA/Hibernate
 • Flyway
 • Postgres 12
 • Docker
 • Google Cloud
 • GIT

Aspekt techniczny

 • FEOP został zaprojektowany jako modularny projekt, aby poszczególne moduły mogły działać niezależnie i umożliwić indywidualne dostosowanie do wewnętrznych potrzeb Grupy. Dzięki temu poszczególne firmy z Grupy nie muszą korzystać ze wszystkich funkcjonalności, a mogą wybrać te, które są dla nich istotne.
 • Projekt składa się z części frontendowej, backendowej, integracyjnej i deploymentowej.
 • Jest to projekt greenfieldowy, co oznacza, że jest tworzony od podstaw. Obecnie jesteśmy w fazie rozwoju funkcjonalności i przeprowadzamy pilotowe wdrożenia.
 • Technologie wykorzystywane w projekcie są ich najnowszymi wersjami.
 • Cały czas planowane jest wprowadzanie nowych funkcjonalnosci do projektu.
 • Obecnie projekt integruje się z Success Factors i S4Hana w jednej z firm z Grupy, a w przyszłości planujemy integrację z wszystkimi systemami Convisty.

Statystyki projektowe

development 90%
spotkania 10%

Kanban

 • Język: angielski

Inne

 • UI platformy w języku angielskim i niemieckim
 • Zespół: Polska, Niemcy i Słowacja

Zespół projektowy

0
Project Manager
0
Tech Lead
0
Product Owner
0
Frontend Dev
0
Backend Dev
0
Business Analyst

Czego się nauczysz w tym projekcie?

 • Rozwijania funkcjonalności od podstaw.
 • Budowania aplikacji w architekturze modułowej.
 • Pracy z najnowszymi wersjami technologii.
 • Możliwości rozwoju zarówno jako Backendowiec, Frontendowiec, ale też Fullstack.
 • Współpracy między zespołami z Polski, Niemiec i Słowacji po angielsku i niemiecku.
 • Współpracy w ramach projektu wewnętrznego, gdzie zespół samodzielnie zarządza pracą ucząc się organizacji i sprawnej współpracy, bez narzuconych standardów ze strony klienta.

Co jeszcze przed nami?

 • Integracja z S/4HANA i Success Factors w Convista.
 • Wprowadzenie funkcjonalności „Staffing Calendar”, która pozwoli na wyświetlanie aktualnego obłożenia konrektych osób w projektach.
 • Wprowadzenie funkcjonalności służącej do zarządzania umiejętnościami technicznymi pracowników (wirtualne CV).
 • Wprowadzenie funkcjonalności wspomagającej proces fakturowania (automatyczne przygotowanie propozycji, wyświetlanie zmian).

Otwarte rekrutacje do tego projektu