Referencje

Naszym celem jest partnerstwo i długoterminowa współpraca

Naszymi wieloletnimi klientami są największe niemieckie i europejskie firmy z sektora opieki zdrowotnej, ubezpieczeń i przemysłu.

Z ekspertami z Convista (wcześniej Axxiome Health) współpracujemy od momentu powstania AOK Systems.

Nasze partnerstwo, które trwa już prawie dwie dekady, cechuje zaufanie. Doceniamy znajomość naszej branży przez Convista, a w szczególności fachową wiedzę w zakresie systemu oscare® i w obszarze zdrowia. Wiedza ta była przez lata z powodzeniem wykorzystywana w wielu wspólnych projektach. Metodyka Convista i praca w projektach on-site i remote doskonale sprawdziły się podczas lockdownu spowodowanego przez COVID-19.

 • Holger Witzemann
 • Prezes Zarządu
 • AOK Systems

Dzięki fachowej wiedzy oraz doświadczeniu w obszarze zdrowia znaleźliśmy w Convista (wcześniej Axxiome Health) kompetentnego partnera.

Partnerska i dobra współpraca z naszymi partnerami i klientami jest dla Mobil ISC GmbH na pierwszym planie. Dzięki fachowej wiedzy oraz doświadczeniu w obszarze zdrowia znaleźliśmy w Convista kompetentnego partnera przy obecnych i przyszłych wyzwaniach w systemie opieki zdrowotnej. Swoją fachową wiedzą Convista wykazała się w zakończonym z sukcesem projekcie dotyczącym wykonania platformy migracyjnej opartej na SAP oscare®.

 • Andreas Stucke
 • Prezes Zarządu
 • Mobil ISC GmbH

Convista (wcześniej Axxiome Health) jest naszym długoletnim partnerem w zakresie rozwoju systemu oscare®…

…w szczególności w systemie SAP – modułach: SAP-BP, SAP-CRM, Hybris, SAP FSCM, SAP FSCD, zarządzaniem polisami ubezpieczonych oraz zarządzaniem dokumentami i procesami archiwizacji.

Doświadczenie, jakość, metodyczne podejście agile Convista, szczególnie w nearshore software development, stosujemy z sukcesem przez niemal 20 lat. Partnerstwo oraz pełne zaufanie to fundamenty naszych wspólnych projektów i sukcesów w sektorze ochrony zdrowia.

 • Michael Günther
 • Z-Ca Prezesa ds. Software Development
 • AOK Systems

W ramach partnerstwa strategicznego Convista (wcześniej Axxiome Health) – międzynarodowy producent oprogramowania i dostawca usług konsultingowych…

…oraz Lana Labs (innowacyjny producent oprogramowania) pracują wspólnie nad analizą procesów w sektorze zdrowia i ubezpieczeń.

Lana Labs stworzyła zaawansowane narzędzie analityczne LANA Process Mining, którego dalszy rozwój i doskonalenie jest wspierane przez Convista – dzięki fachowej wiedzy procesowej, wiedzy IT oraz długoletniemu doświadczeniu w branży.

 • Lana Labs

Firma Convista (wcześniej Axxiome Health), wspólnie z AOK Systems, zaprojektowała system „eImpfpass”, który zarządza w chmurze wszystkimi procesami szczepień naszych ubezpieczonych.

Przy tworzeniu i wdrożeniu tego systemu – obok Project Managerów i innych ekspertów z Convista Poland – pracowało również piętnastu specjalistów AOK Systems.

 • AOK Plus

Nasi partnerzy

Masz pytania lub wątpliwości?
Porozmawiajmy o wspólnym projekcie!

Skontaktuj się z nami