Projects

S/4HANA Public Cloud

Aspekt biznesowy

 • Zakończyliśmy implementację nowoczesnego systemu SAP S/4HANA Public Cloud – to jedna z pierwszych implementacji cloudowego systemu w Polsce!
 • System zastąpił wcześniejszą wersję SAPa i ułatwił pracę działu finansów i księgowości. Wcześniej, aby zaksięgować np. faktury, czy wyciągi zespół musiał znać odpowiednie kody, aby przenieść się do danej operacji. Obecnie S/4HANA Cloud oferuje nowe, dedykowane aplikacje do różnych zadań np.: fakturowanie, zarządzanie środkami trwałymi, czy wyciągami bankowymi. To mega ułatwiło nasze procesy księgowe.
 • Wprowadzenie S/4HANA Cloud usprawniło również pracę działu PMO. Teraz cały proces tworzenia nowych projektów w systemie i rozliczania godzin naszych konsultantów jest zautomatyzowany. Co więcej! Nie musimy już pracować na zewnętrznych systemach (np. Lotus Notes do wpisywania godzin konsultantów)- wszystko znajduje się w jednym miejscu. Faktury są automatycznie przesyłane do działu finansów, a nowy interfejs jest dużo bardziej przyjazny i łatwiejszy w obsłudze dla użytkownika.
 • Obecnie rozliczenia i płatności realizujemy na bieżąco, a dzięki integracji z naszymi dwoma pozostałymi systemami SAP Concur (do rozliczania delegacji) i SAP SuccessFactors (do zarządzania pracownikami), wszystkie zmiany wprowadzone w jednym z tych systemów automatycznie pojawiają się w S/4HANA Cloud. Co to dla nas oznacza? Eliminację manualnej synchronizacji danych! Załóżmy, że pracownik np. zmienił nr. swojego rachunku bankowego tylko w systemie SuccessFactors, teraz zmiana ta od razu pojawi się w S/4HANA Cloud. Wcześniej? Zespół finansów musiał wprowadzać zmiany ręcznie, a sama synchronizacja danych między systemami trwała kilka godzin.

Aspekt techniczny

 • Nad implementacją systemu pracowali konsultanci z Polski przy bezpośrednim wsparciu od strony SAPa.
 • Naszym celem było stworzenie swobodnego przepływu informacji między trzema obszarami: fiananse, PMO, sprzedaż w Polsce i w Niemczech.
 • Osiągnęliśmy cel poprzez: dokładne skonfigurowanie systemu z uwzględnieniem różnic w przepisach podatkowych oraz określiliśmy kroki (workflow), które muszą zostać wykonane, aby zrealizować akcje takie jak: zatwierdzanie faktur, procesy sprzedażowe, zarządzanie projektami.
 • System S/4HANA Cloud posiada dwa środowiska: testowe i produkcyjne. Podczas implementacji początkowa konfiguracja odbywała się w środowisku testowym (np. tworzenie faktur, księgowanie zamówień), a następnie zostało przeniesione do środowiska produkcyjnego.
 • Wszystkie konfiguracje biznesowe odbywają się przy użyciu CBC (SAP Central Business Configuration) – narzędzia używanego w najnowszych systemach cloudowych.
 • Wszystkie rozwiązania i integracje budujemy na nowoczesnej platformie SAP BTP (Business Technology Platform) z wykorzytsaniem systemów middleware Cloud Integration (CPI) oraz MDI (Master Data Integration).

Statystyki projektowe

implementacja 60%
utrzymanie i naprawa błędów 20%
spotkania 20%

Inne

 • Główny język pracy: j. Angielski
 • Wewnętrzny projekt Convisa

Tech stack

 • BTP
 • CBC
 • MDI
 • CPI
 • S/4HANA Public Cloud
 • SuccessFactors
 • Concur
 • Groovy
 • IAG
 • IAS
 • IPS

Zespół projektowy

0
Manager
0
Architect
0
Senior SAP BASIS Consultant
0
Integration Consultant
0
Junior Consultant

Co jeszcze przed nami?

 • System już jest wdrożony. Teraz nasz polski zespół pracuje nad bieżącymi konfiguracjami i naprawą błędów.
 • Obecnie dostosowanie wymagań końcowych użytkowników jest dla nas priorytetem. Jako konsultanci staramy się znaleźć złoty środek pomiędzy standardami oferowanymi przesz SAPa, a indywidualnymi potrzebamizespołów finansów, PMO i sprzedaży. Chcemy sprostać ich oczekiwaniom i ułatwić procesy, dlatego planujemy dalszy rozwój funkcjonaliści w 3 systemach SAP: S4/HANA Cloud, Concur, SuccessFactors.
 • Będziemy integrować standarnowego SAP ERP do Sucess Factors i Business ByDesign, co będzie wymagało niestandardowych prcesów integracyjnych.

Otwarte rekrutacje do tego projektu