Projects

Projekty SAP ABAP

Aspekt biznesowy

Świadczymy usługi informatyczne dla jednego z naszych klientów z Niemiec, który prowadzi działalność w sektorze ubezpieczeń zdrowotnych. Tworzymy także oprogramowanie skrojone na potrzeby funduszy opieki zdrowotnej. 

Jak dotąd na niemiecki rynek wprowadziliśmy system obsługujący kilka funduszy ubezpieczeń zdrowotnych oraz miliony ubezpieczonych. 

Wyzwania

 • Convista Poland odpowiada za architekturę, rozwój oraz utrzymanie rozszerzeń do standardowych modułów SAP, BP, FSCD, FSCM, które rozwijamy w ramach kilku projektów. Więcej informacji na ich temat znajdziesz w dalszej części tego opisu. 
 • Nasi pracownicy w Polsce pełnią kluczowe role w projektach, wspierając naszych klientów w utrzymywaniu oraz dalszym rozwijaniu systemu. 
 • Wprowadzamy funkcjonalności, których zakres wykracza poza te standardowo oferowane w ramach SAP. Naszym celem jest korzystanie z systemu SAP w najszerszym możliwym zakresie, programując pozostałe rozwiązania biznesowe zgodnie z wymogami klienta. 
 • Wyzwanie stanowi ujednolicenie systemów pod kątem wymiany danych, komunikacji pomiędzy modułami oraz integracji systemów backend SAP z rozwiązaniami spoza obszaru SAP. 
 • Przetwarzając znaczną ilość danych skupiamy się na efektywnośi i wydajności.
 • W dalszym ciągu pracujemy nad rozwojem aplikacji oraz rozszerzeń oraz dodajemy nowe funkcjonalności wymagane przez klienta. 
 • Korzystamy z usług oData oraz REST, które umożliwiają komunikację z innymi systemami. 

Czego się nauczysz?

 • Pracujemy zgodnie ze standardem SAP, dzięki czemu będziesz mieć możliwość poznania modułu BP. 
 • Zyskasz możliwość poznania nowych modeli oraz ich zależności, ponieważ w centrum wszystkich projektów znajduje się moduł BP dostarczający im dane. 
 • Praca nad danym projektem umożliwi Ci korzystanie zarówno z wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności technicznych. Z czasem nabierzesz doświadczenia niezbędnego do tego, by sugerować klientowi najlepsze rozwiązania. 
 • Pracując w międzynarodowym środowisku zyskasz możliwość szlifowania języka niemieckiego, w którym komunikujemy się na co dzień. Dokumentacja projektowa oraz Jira również jest prowadzona w języku niemieckim. 

ESSI (Electronic Exchange of Social Security Information)

Cel biznesowy

Obywatele Unii Europejskiej mogą swobodnie przemieszczać się na terytorium wspólnoty, dlatego konieczne jest, by lokalne instytucje ubezpieczeniowe mogły udostępniać sobie nawzajem dokumenty ubezpieczonych osób. Unia Europejska określiła standard dokumentacji pod kątem jej układu oraz sposobu przesyłania. Naszym zadaniem jest wdrożenie rozwiązania odpowiadającego wytycznym. 

Użytkownik będący pracownikiem funduszu ubezpieczeń zdrowotnych wybiera interesujący go rodzaj dokumentu, wprowadza dane ubezpieczonego, a następnie dokument ten przesyła do właściwego funduszu ubezpieczeń zdrowotnych. 

Tech stack

 • ABAP OO
 • CDS
 • Fiori Elements
 • SAP Ui5
 • JS
 • CSS
 • HTML
 • XML
 • OData

Od strony projektowej

 • Korzystamy z najnowszych technologii dostępnych na rynku. 
 • Tworzymy projekt w oparciu o najlepsze praktyki rynkowe. Jakość naszej pracy odpowiada najwyższym standardom. Nasz styl programowania jest zgodny z TDD. 
 • Skupiamy się przede wszystkim na programowaniu, w mniejszym stopniu na analityce. 
 • Programując dynamicznie, wprowadzamy zmiany w czasie rzeczywistym. 
 • Wymagane jest ogólne podejście, dlatego pojedyncza zmiana w jednej aplikacji jest wdrażana globalnie. 
 • Pracujemy nad zwiększeniem wydajności / efektywności ekosystemu łączącego wiele aplikacji i danych. Każdemu rodzajowi dokumentu odpowiada specjalna aplikacja. Obecnie posiadamy 183 aplikacje. Pola mogą być ze sobą połączone. Każdy dokument może posiadać struktury, których poszczególne pola również mogą stanowić struktury lub tabele. Za pośrednictwem wielu „gniazd danych” tworzone są głębokie struktury, które w sumie mogą zawierać do 1000 pól. 
 • Rozwijane przez nas rozwiązanie jest zaawansowane pod kątem biznesowym oraz technologicznym, więc stwarza szerokie pole do zdobycia cennego doświadczenia. 
 • Ponieważ współpracujemy z klientem z Niemiec, w codziennej pracy posługujemy się językiem niemieckim. 
 • Kontaktujemy się bezpośrednio z klientem. Współpraca przebiega sprawnie, ponieważ nie są w nią zaangażowane podmioty pośrednie. 

BP (Business Partner)

Cel biznesowy

Świadczymy usługi na rzecz podmiotów działających w niemieckim sektorze ubezpieczeniowym. Warto zaznaczyć, że niemieckie fundusze ubezpieczeń zdrowotnych są zdecentralizowane, co oznacza, że ubezpieczona osoba należy do funduszu ubezpieczeniowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania. Celem projektu jest stworzenie aplikacji dla niemieckich funduszy ubezpieczeń zdrowotnych, która służyłaby przechowywaniu podstawowych danych osobowych oraz ubezpieczeniowych klientów funduszy, czyli osób objętych ubezpieczeniem.  

Zgromadzone dane będą wykorzystywane przez inne moduły SAP (zasiłki, składki na ubezpieczenie zdrowotne / wierzytelności, portal dla ubezpieczonych, etc.). W sercu wszystkich projektów znajduje się moduł BP, który dostarcza im danych. Użytkownikami modułów są pracownicy funduszy ubezpieczeń zdrowotnych. 

Tech stack

 • ABAP OO
 • ABAP Objects
 • SAP Fiori
 • SAP 4/Hana Cloud
 • Services oData
 • REST

Od strony projektowej

 • Wprowadzamy funkcjonalności, których zakres wykracza poza te standardowo oferowane w ramach SAP. Naszym celem jest korzystanie z systemu SAP w najszerszym możliwym zakresie, programując pozostałe rozwiązania biznesowe zgodnie z wymogami klienta.
 • Wyzwaniem, z którym się zmagamy, jest ujednolicenie systemów pod kątem wymiany danych oraz komunikacji pomiędzy poszczególnymi modułami. 
 • Pracujemy nad wydajnością aplikacji, która zależy od ilości przetwarzanych danych oraz połączeń z pozostałymi modułami SAP. 
 • Jak dotąd wdrożyliśmy niezwykle interesujące funkcjonalności. Na przykład zaprogramowaliśmy funkcję zapisywania współrzędnych geograficznych dla konkretnych adresów. Na tej podstawie system oblicza odległość pomiędzy współrzędnymi geograficznymi. Dzięki temu fundusz ubezpieczeń zdrowotnych oblicza należny ubezpieczonemu zwrot kosztów podróży. Tworzymy oprogramowanie obsługujące elektroniczne karty pacjentów, tak by użytkownicy mieli do nich bezpośredni dostęp. Dodaliśmy tabele, które weryfikują dane osobowe, a następnie określają sposób wykorzystania tych danych. 
 • W dalszym ciągu pracujemy nad rozwojem aplikacji oraz rozszerzeń, a także dodajemy nowe funkcjonalności wymagane przez klienta. 
 • Korzystamy z usług oData oraz REST, które umożliwiają komunikację z innymi systemami. 
 • Pracujemy zgodnie ze standardem SAP, dzięki czemu będziesz mieć możliwość poznania modułu BP. 
 • Zyskasz możliwość poznania nowych modeli oraz zależności występujących między nimi, ponieważ moduł BP znajduje się w centrum wszystkich projektów, dostarczając im danych. 
 • Praca nad danym projektem umożliwi ci korzystanie zarówno z fachowej wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności technicznych. Z czasem nabierzesz doświadczenia niezbędnego do tego, by sugerować klientowi najlepsze rozwiązania. 
 • Pracując w międzynarodowym środowisku zyskasz możliwość szlifowania języka niemieckiego, w którym komunikujemy się na co dzień. Dokumentacja projektowa oraz Jira również jest prowadzona w języku niemieckim. 

SAP Learning Solutions

Cel biznesowy

Obszar funkcjonalny projektu stanowi zintegrowane zarządzanie szkoleniami. Celem projektu jest rozbudowanie modułu SAP Learning Solution (LSO) o nowe funkcje, takie jak internetowy portal edukacyjny, a także portal do szkolenia twórców i administratorów. 

Na proces zarządzania szkoleniami w systemie ERP składają się katalogi szkoleń, listy rezerwacji miejsc, kolejki oczekujących, relokacje, rozliczenia, przesyłanie korespondencji oraz prezentowanie danych statystycznych. 

Tech stack

 • SAP Fiori/UI5
 • SAP Netweaver

Od strony projektowej

 • Convista Poland odpowiada za architekturę, rozwój oraz zarządzanie rozbudową standardowego modułu SAP. 
 • Nasi pracownicy w Polsce pełnią kluczowe role w projektach, wspierając naszych klientów w utrzymywaniu oraz dalszym rozwijaniu systemu. 
 • Obecnie wdrażamy aplikacje mobilne dla administratorów oraz uczestników szkoleń. 
 • Językiem projektu jest język niemiecki. Istnieje możliwość pracy bezpośrednio w siedzibie klienta, co wiąże się z częstymi wyjazdami do Bonn. Pracujemy także stacjonarnie we Wrocławiu. 

FS-CD (Financial Services-Collections and Disbursements)

Cel biznesowy

W ramach platformy do zarządzania niemieckimi funduszami opieki zdrowotnej rozwijamy funkcjonalności w module SAP FS-CD, który służy do wprowadzania należności do systemu. 

Przetwarzane dokumenty dotyczą, między innymi, składek na ubezpieczenia zdrowotne pracowników wpłacanych przez pracodawców, monitorowania salda konta osoby ubezpieczonej, obsługi długów, obliczania kwoty odsetek oraz tworzenia korespondencji. 

Tech stack

 • ABAP OO
 • CDS
 • BOPF
 • OData
 • Fiori
 • SAPUI5

Od strony projektowej

 • Zadania powierzone zespołowi dotyczą nie tylko analizy parametrów oraz tworzenia rozwiązań. Osoby pracujące w ramach projektu przygotowują także koncepcje techniczne na potrzeby wdrażanych funkcjonalności. 
 • W tworzeniu aplikacji korzystamy z najnowszych funkcjonalności, takich jak CDS, OData, Fiori oraz Fiori Elements. 
 • Masowe przetwarzanie danych -> nacisk na wydajność. 
 • Adaptowanie standardu SAP na potrzeby funduszy opieki zdrowotnej, w oparciu o dostępne funkcje: Vertagskontokorrent – zbiór zdarzeń w standardzie FS-CD z możliwością aktywowania własnego kodu, BAdI, User-Exit. 
 • Tworzenie nowych funkcjonalności w ramach Custom-Development, korzystając ze standardu SAP, np. takich jak otwarte interfejsy umożliwiające księgowanie dokumentów finansowych. 
 • Wdrażanie rozwiązań wynikających bezpośrednio z przepisów prawa niemieckiego. 
 • Podczas pracy nad projektem posługujemy się językiem niemieckim. 

Acquisition support

Cel biznesowy

Stworzyliśmy specjalną aplikację wspierającą proces pozyskiwania klientów. Aplikacja przetwarza i weryfikuje wnioski przesłane do funduszu ubezpieczenia zdrowotnego za pośrednictwem różnych kanałów pozyskiwania klientów (online, sprzedaż bezpośrednia). Dodatkowo aplikacja umożliwia automatyczną komunikację z klientem oraz organami administracji publicznej poprzez przesyłanie korespondencji i dokumentów. Cały proces wieńczy rejestracja klienta w danym funduszu ubezpieczeń zdrowotnych. 

Naszym celem jest automatyzacja oraz stworzenie aplikacji działającej w czasie rzeczywistym. Korzystając z panelu administracyjnego użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich informacji: dokumentów oraz statusów. Istnieje możliwość zarządzania poziomami dostępu użytkownika do danych. 

Tech stack

 • ABAP OO
 • CDS
 • BOBF
 • Fiori Elements
 • SAP Ui5
 • JS
 • CSS
 • HTML
 • XML
 • OData
 • BRF+

Od strony projektowej

 • FullStack development (Backend & Frontend Fiori). Zespół odpowiada zarówno za frontend, jak i backend. Projekt umożliwia rozwój na stanowisku Full-Stack Developera. 
 • Wdrażamy rozbudowaną aplikację, która z perspektywy biznesowej funkcjonuje na pograniczu CRM oraz PKM. 
 • Wdrażanie odbywa się za pośrednictwem aplikacji Fiori. 
 • Praca nad backendem odbywa się w CDS Views. 
 • Logika biznesowa oraz połączenie z frontendem są oparte o BOPF oraz właściwe usługi sieciowe oData.  
 • Wdrażamy rozwiązania związane z wydajnością. 
 • Wdrożyliśmy metodologię Agile w obszarze wsparcia projektu. Wdrożyliśmy większość praktyk (codzienne spotkania, planowanie, retrospekcje). Pracujemy w dwutygodniowych sprintach. 
 • Większość naszych zadań polega na rozwijaniu aplikacji poprzez wdrażanie nowych funkcjonalności. Reagujemy także na częste oraz pilne zmiany statusów. 
 • Klient powierza nam realizację założeń biznesowych, a my sugerujemy mu właściwe rozwiązanie techniczne. Ufając naszej wiedzy i doświadczeniu, klient daje nam wolną rękę w podejmowaniu decyzji. 

Otwarte pozycje w tym projekcie