Projects

Projekt dla organizacji charytatywnej

Aspekt biznesowy

 • Klientem jest organizacja charytatywna, która pomaga ludziom potrzebującym na całym świecie zrzeszając domy pomocy, hospicja i szpitale. W Niemczech to ponad 400 jednostek, 50 000 wolontariuszy i 30 000 pracowników.
 • Potrzebą klienta jest posiadanie „one source of truth”, czyli wszystkich informacji o firmie w jednym formacie i w jednym miejscu. Kadra kierownicza może dzięki temu sprawniej zarządzać, bo zyskuje wgląd w wyniki finansowe całej organizacji. Łatwiej będzie również klientowi utrzymać jeden system zamiast trzech.

Aspekt techniczny

 • Klient posiada obecnie 3 systemy ERP, które są połączone i wymieniają dane z ponad 40 innymi systemami (klienckimi i zewnętrznymi np. HR, bankowymi, hurtowniami danych). Celem projektu jest zamianasystemów ERP na 1 nowy system tak, aby wszystkie, dotychczas rozproszone informacje finansowe przedsiębiorstwa znalazły się w systemie SAP S/4HANA.
 • Wyzwaniem jest utrzymanie dotychczasowej komunikacji z systemami zewnętrznymi.
 • Klient wymienia również dotychczasowy system middleware SAP PO. Do komunikacji z systemami zewnętrznymi wykorzystywane będzie nowe rozwiązanie- SAP Cloud Integration na platformie BTP.
 • Po zakończeniu projektu dane wprowadzone przez pracowników klienta w systemach zewnętrznych będą trafiały do centralnego systemu, przykład: pracownik szpitala zapisuje dane pacjenta i wystawia mu rachunek za leczenie -> dane przesyłane są interfejsem do SAP Cloud Integration -> w SCI odbywa się ich mapowanie na format wymagany przez system SAP -> zmapowane dane przesyłane są do SAP S/4HANA, gdzie zakładane są dane klienta oraz księgowany jest rachunek.
 • Wdrażamy moduły SAP FI, SD, Treasury i Group Reporting.

Zespół projektowy

0
Manager Projektu
0
Programistów/ Ekspertów ds. Integracji
0
Konsultantów SAP
0
Osób po stronie Klienta

Statystyki projektu

development & refactoring 80%
spotkania 20%
naprawa błędow i utrzymanie 0%

Technologie

 • SAP S/4HANA
 • SAP Fiori
 • SAP FI
 • SAP SD
 • SAP Group Reporting
 • SAP Cloud Integration
 • SAP BTP
 • SOAP
 • OData

Co przed nami?

 • Projekt realizujemy w 3 fazach dążąc do pełnej centralizacji. W każdej fazie wyłączany jest kolejny system ERP, a jego funkcjonalności przejmuje SAP S/4HANA.
 • Przeprowadzamy pełen proces transformacji. Przez ponad pół roku pracowaliśmy nad koncepcją i architekturą integracji, szukając odpowiedzi jak połączyć ponad 40 systemów zewnętrznych z systemem SAP S/4HANA.
 • Po zakończeniu etapu projektowania przeszliśmy do implementacji, a więc zaprogramowania interfejsów w SAP Cloud Integration.

Czego się uczymy?

 • Do tej pory klient korzystał z systemu middelware – SAP PO. Obecnie SAP proponuje nowoczesne narzędzie chmurowe SAP Cloud Integration na platformie BTP, które właśnie wdrażamy. W przyszłości tylko ono ma służyć integracji SAP z systemami zewnętrznymi, więc klienci będą tego wymagali od swoich dostawców. My już zdobywamy to doświadczenie!
 • Do transformacji danych nie korzystamy już z ABAP i Java tylko z Groovy, XSLT i Java Script. Są to ogólnoznane języki!
 • Pracujemy w chmurze. Do komunikacji używamy głównie Websevices (SOAP, OData) – również tych najnowszych, zaoferowanych bezpośrednio przez SAP.
 • Za pomocą SAP Cloud Integration tworzymy interfejsy od zera lub korzystamy ze standardu SAP. Wiesz, jak niewiele osóbEuropie potrafi stworzyć interfejs od zera w SAP Cloud Integration? My potrafimy! 🙂 
 • Skala projektu jest ogromna – setki oddziałów klienta, dziesiątki interfejsów do zaprojektowania i napisania, mapa połączeń systemów wyglądająca jak pajęczyna wielkości 6 stron A4. Stworzenie architektury dla tak złożonego i rozproszonego środowiska to naprawdę ogromne wyzwanie!