Projects

Health Portal

Aspekt biznesowy

 • Health Portal to witryna internetowa, której użytkownicy są osobami objętymi niemieckim ubezpieczeniem zdrowotnym. Jest to rozwiązanie, w oparciu o które powstał inny z naszych projektów: Health App 
 • W ramach ubezpieczenia zdrowotnego Health Portal umożliwia dostęp do tych samych usług, jakie oferowane są przez tradycyjne firmy ubezpieczeniowe działające na rynku niemieckim. Korzystając z Health Portal osoba ubezpieczona może wystąpić o zwrot kosztów leczenia, przesłać wnioski o przyznanie zwolnienia lekarskiego z tytułu opieki nad chorym dzieckiem, a także wybrać oraz zarządzać swoimi danymi. 
 • W ramach projektu portal stworzono w formie aplikacji internetowej wspierającej większość procesów, z których korzysta ubezpieczony. Umożliwia ona, między innymi, rejestrację ubezpieczonego, sprawdzenie statusu polisy ubezpieczeniowej, przesyłanie wniosków w formie elektronicznej, a także korzystanie z nowej funkcji, jaką jest elektroniczny certyfikat szczepień. Co więcej, aplikacja umożliwia zamówienie oraz otrzymanie karty ubezpieczenia zdrowotnego.

Aspekt Techniczny

 • Projekt jest podzielony na frontend i backend. 
 • Za połączenie frontendu z backendem projektu odpowiada narzędzie Java, jakim jest Authorization Gateway. 

Frontend

 • Część frontendowa została wdrożona przy użyciu platformy Yii2. Jednak wszystkie nowe funkcjonalności są wprowadzane przy użyciu frameworku Angular.
 • Ukończyliśmy już prace nad chatem dla ubezpieczonych, dzięki któremu mogą kontaktować się z konsultantem.
 • Wprowadziliśmy także możliwość akceptowania plików cookies. 

Backend

 • Część backendowa jest osadzona w SAP i odpowiada za zarządzenie użytkownikiem, komunikację z frontendem oraz pozostałe systemy backend (włączając w to CRM, Core oraz BP). 
 • Jesteśmy w trakcie przechodzenia z systemu Identity Provider do Identity Management. Zapewniamy komunikację z systemem Identity Management oraz dostosowujemy logikę. Odpowiadamy za zmianę elementów procesu rejestracji lub logowania. Dotychczas nasze kompetencje obejmowały funkcję przypominania hasła oraz drugi stopień weryfikacji użytkownika, ale obecnie są one przenoszone do systemu Identity Management. 
 • Stale dodajemy nowe funkcjonalności. 

Czego się nauczysz?

 • Jednoczesnego tworzenia jednej aplikacji: frontendowej oraz backendowej. 
 • Jest to okazja, by poznać procesy wykorzystywane na niemieckim rynku ubezpieczeń / opieki zdrowotnej. 
 • Zobaczysz, jak przebiega praca nad międzynarodowym projektem. 
 • Nauczysz się pracy w najnowszej wersji ABAP, jaką jest wersja 7.4. 
 • Poznasz tajniki komunikacji między systemami SAP, wynikające ze złożoności projektu. 
 • Dowiesz się, jak bezpośrednio komunikować się z klientami zewnętrznymi oraz użytkownikami końcowymi (usuwanie bugów „na żywo”).

Statystyki projektu

development & refaktoryzacja 60%
Utrzymanie i naprawa błędów 20%
Spotkania 20%

Pełen Scrum

 • 4-tygodniowe sprinty – frontend
 • 2-tygodniowe sprinty – backend

Metodologia

 • Językiem projektu jest język niemiecki 
 • Praca stacjonarna 
 • Praca zdalna 

Zespół projektowy

0
Zespołów
0
Analityków Biznesowych
0
Developerów (frontend)
0
Developerów (backend)

Frontend

 • PHP
 • HTML
 • Yii 2.0
 • JS
 • Bootstrap
 • CSS and LESS
 • Angular

Zespoły

 • Pracujemy w 3 zespołach. Pierwszy z nich tworzy funkcjonalności na potrzeby całego portalu (tworzonego na potrzeby wszystkich funduszu ubezpieczeniowych). 
 • Drugi zespół tworzy i integruje z portalem nowe funkcjonalności rozwijane na potrzeby wybranych funduszy ubezpieczeniowych (pozostałe fundusze mogą korzystać z nich w modelu subskrypcyjnym). 
 • Trzeci zespól usuwa błędy i odpowiada za utrzymanie portalu

Co Cię czeka?

 • Planujemy całkowitą migrację z Yii 2.0 do Angular.
 • Obecnie kontynuujemy rozwój aplikacji i obejmujemy ją wsparciem post-produkcyjnym. 
 • Wdrażanie testów jednostkowych dla 80% nowych funkcjonalności w projekcie.  
 • W perspektywie długoterminowej planujemy wdrożenie ujednoliconej komunikacji na potrzeby obu platform (mobilnej oraz internetowej). Będzie ona odbywała się w taki sposób, że ubezpieczone osoby, które zalogują się w wersji internetowej aplikacji za pośrednictwem smartfona, otrzymają powiadomienie i będą mogły pobrać aplikację mobilną, która dostępna jest pod nazwą Health App. 

Backend

 • ABAP Core
 • CDS
 • RFC
 • Enterprise Services
 • OData
 • HANA
 • Rest Services
 • Fiori

Zespoły

 • Pracujemy w 3 zespołach. Pierwszy zespół przygotowuje obecnie użytkowników do migracji do systemu Identity Management przy użyciu technologii SAP ABAP, dostosowując proces rejestracji i logowania do nowego systemu Identity Provider. Przyjętą metodologią jest Scrum, a praca odbywa się w ramach 2-tygodniowych sprintów. 
 • Drugi zespół odpowiada za tworzenie nowych funkcjonalności w SAP ABAP. Następnie są one przekazywane zespołowi, który utrzymuje istniejącą stronę internetową oraz naprawia bugi. W swojej pracy zespół ten korzysta z Jiry. 
 • Z kolei trzeci zespół utrzymuje istniejącą stronę internetową oraz naprawia bugi. Każdego dnia ubywa zadań z obszaru developmentu, a przybywa tych związanych z analityką. Zespół pracuje w Jirze, a do organizacji pracy wykorzystuje system ticketów. 

Co Cię czeka?

 • Identyfikacja technicznych możliwości dalszego rozwoju portalu. 
 • Wdrażanie nowych funkcjonalności i rozwój portalu.
 • Utrzymywanie stworzonych rozwiązań. 
 • Obecnie kontynuujemy rozwój aplikacji i obejmujemy ją wsparciem post-produkcyjnym. 
 • W perspektywie długoterminowej planujemy wdrożenie ujednoliconej komunikacji na potrzeby obu platform (mobilnej oraz internetowej). Będzie ona odbywała się w taki sposób, że ubezpieczone osoby logujące się w wersji internetowej aplikacji za pośrednictwem smartfona otrzymają powiadomienie i będą mogły pobrać aplikację mobilną, która dostępna jest pod nazwą Health App. 

Otwarte pozycje w tym projekcie