Projects

CX

Aspekt biznesowy

 • Projekt CX jest rozszerzeniem innego naszego projektu – Health Portal.
 • Ulepszamy kwestie związane z architekturą, ułatwiamy obsługę, proces logowania i rejestracji, updatujemy wersje Javy i Spring Boota do najnowszych oraz dodajemy nowe funkcjonalności.
 • Klientami są niemieckie placówki oferujące publiczne ubezpieczenia zdrowotne, a użytkownikami osoby objęte niemieckim ubezpieczeniem zdrowotnym w tych placówkach.
 • W ramach projektu tworzymy portal w formie aplikacji internetowej wspierającej większość procesów, z których korzysta ubezpieczony. Umożliwia ona, między innymi, rejestrację ubezpieczonego, sprawdzenie statusu polisy ubezpieczeniowej, czy przesyłanie wniosków w formie elektronicznej.
 • Dodatkowo, dzięki temu, że aplikacja powstaje w architekturze Mikroserwisowej, to jesteśmy w stanie tworzyć specyficzne funkcjonalności aplikacji pod wymagania każdego z naszych klientów (placówek). Klient sam decyduje z jakich funkcjonalności chce skorzystać. np. paszporty szczepień robiliśmy tworzymy tylko dla jednej placówki.
 • Obecnie skończyliśmy pracę nad EPQ (elektroniczny rachunek pacjenta)– funkcjonalnocią, dzięki której ubezpieczony będzie mógł sprawdzić z jakich świadczeń skorzystał i ile one kosztowały w wybranym przez siebie okresie czasu. Funkcjonalność ta będzie implementowana dla wszystkich placówek
 • W razie konieczności implementacji dodatkowych funkcjonalności mamy opracowane sprawdzone rozwiązania architektoniczne.

Aspekt Techniczny

 • Projekt jest podzielony na frontend i backend.
 • Komunikacja pomiędzy frontendem a backendem odbywa odbywa się za pomocą REST API.
 • REST API ma być wykrzystywane na wielu platofrmach równocześnie i zarządzane za pomocą API Management.
 • Dokumentajcę tworzymy w source code.

Czego się nauczysz?

 • Tworzenia aplikacji frontedowej i backendowej w architekturze Mikroserwisowej.
 • Jest to okazja, by poznać procesy wykorzystywane na niemieckim rynku ubezpieczeń / opieki zdrowotnej.
 • Korzystania z najnowszych dostępnych technologii oraz narzędzi np. AWS, Kubernetes, CI/CD
 • Poznasz sposób komunikacji między systemami SAP, wynikający ze złożoności projektu.

Frontend

 • Funkcjonalności są tworzone przy użyciu frameworku Angular. Wciąż wspieramy wcześniejszą wersję w PHP.
 • Wielokrotne wykorzystanie webcomponentów na wielu serwisach.
 • Wykorzystanie CI/CD dla wszystkich produktów z jednolitym procesem cyklu zycia aplikacji.
 • Korzystanie z wspólnych bibliotek w różnych modułach w ramach projektu (np. EPQ)

Backend

 • Część backednowa jest osadzona warchitekturze Mikroserwisó Podstawą wszystkich serwisów jest aplikacja napisana w Javie bazująca na frameworku Spring Boot.
 • Wykorzystanie CI/CD dla wszystkich produktów z jednolitym procesem cyklu życia aplikacji.
 • Podnieśliśmy wersję Javy i Spring Boota na na najnowsze.
 • Zmienilismy bazę danych z H2 na PostgresSQL

Statystyki projektu

development & refaktoryzacja 60%
Utrzymanie i naprawa błędów 20%
Spotkania 20%

Pełen Scrum

 • 2-tygodniowe sprinty – frontend
 • 2-tygodniowe sprinty – backend

Metodologia

 • Językiem projektu jest język niemiecki 
 • Praca stacjonarna 
 • Praca zdalna 

Zespół projektowy

0
Zespoły
0
Developerów
0
Developerów (frontend)
0
Developerów (backend)
0
Analityków Biznesowych

Technologie

 • Java 17
 • Spring Boot
 • Kafka
 • Docker
 • TypeScript
 • Angular
 • Spartacus
 • RxJS
 • REST
 • UnitTesting
 • Jenkins
 • GIT
 • SCSS
 • HTML
 • Bootstrap
 • BitBucket
 • GITFlow
 • Jira
 • DevOps
 • CI/CD

Co przed nami?

 • Przeszliśmy na standardowy system uwierzytelniania bazujący na standardzie Open ID Connect (OIDC) wraz z API Management.
 • Rozwój nowych funkcjonalności m.in: różne możliwości rezerwacji wizyty (np. przez telefon)
 • Integracja aktualnych procesów z nowym sposobem uwierzytelniania.
 • Identyfikacja technicznych możliwości dalszego rozwoju projektu.

Otwarte pozycje w tym projekcie